Zajęcia edukacyjne w ramach projektu  ,,Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” realizowanego przez:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
Uniwersytet Gdański i Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Drodzy nauczyciele biologii, geografii, ekologii, przyrody!

Każda pora roku jest dobra na mądrą wycieczkę. Jeśli Wasza trasa wędrówki będzie zmierzała w rejon malowniczego Półwyspu Helskiego, z przyjemnością proponujemy włączenie do programu wycieczki zajęć “Błękitnej Szkoły – Warsztaty Morskie”. Ta szkoła to kursy edukacyjne i lekcje z zakresu problematyki ekologicznej morza i jego strefy przybrzeżnej. Kursy i lekcje prowadzone są w formie prelekcji i seminariów, bogato ilustrowanych filmami lub okazami, oraz w postaci zajęć terenowych (przyrodnicze ćwiczenia w plenerze, zwiedzanie ciekawych miejsc i obiektów). Zajęcia odbywają się w Helu.

Błękitna Szkoła proponuje kursy (jedno i dwudniowe) oraz lekcje. Prosimy uważnie przeczytać naszą ofertę, a na pewno znajdziecie Państwo odpowiedni dla siebie program.

  1. Typy zajęć:
  2. Proponowane tematy zajęć  – 12 arcyciekawych tematów.
  3. Jak zorganizować uczestnictwo? – szczegółowe warunki uczestnictwa w zajęciach.
  4. Dojazd – szczegółowa mapa dojazdu do Stacji Morskiej.
  5. Inne atrakcje Półwyspu – więcej argumentów przemawiających za przyjazdem na Półwysep.
  6. Nocleg i wyżywienie – przykładowe miejsca.

BŁĘKITNA SZKOŁA oferuje nową usługę w postaci przyjazdu edukatora do Państwa placówki.

Od 1 marca 2015 roku rozpoczynają się zapisy na zajęcia prowadzone przez edukatora ,,Błękitnej Szkoły” w Państwa szkole.

Wybór tematu jaki będzie poruszony na zajęciach zależy od Państwa i może dotyczyć zagadnień związanych z: ssakami morskimi, ptakami bądź rybami południowego Bałtyku.W ramach tych tematów zostaną omówione problemy strefy brzegowej, kwestie bioróżnorodności oraz ekologii morza. Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 2 x 45 min.

Zajęcia są darmowe. Koszty przyjazdu i prowadzenia zajęć ponoszone są wyłącznie przez organizatora – Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Pierwszeństwo w zapisach będą miały szkoły ze wsi i miast poniżej 5 tys. osób.

Jak to zorganizować?

Zrealizowane projekty:

Ekologia Morza – materiały dydaktyczne dla nauczycieli.
Sojusz z Naturą – niezwykły dowód na to, że współpraca Wojska i cywili jest możliwa.

Uwaga!
Ta strona jest jedyną oficjalną witryną “Błękitnej Szkoły” Stacji Morskiej imienia Prof. Krzysztofa Skóry IO UG w Helu.
Za treści umieszczane na stronach komercyjnych, wykorzystujących nasze zajęcia do sprzedaży usług turystycznych, nie odpowiadamy !