Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry 
Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański 
ul. Morska 2, 84-150 Hel
tel. 58 / 675-08-36, fax. 58 / 675-04-20
 hel@ug.edu.pl


dr Iwona Pawliczka vel Pawlik – Kierownik
iwona.pvp@ug.edu.pl
– biologia i ekologia ssaków morskich


Dział naukowy: 
mgr inż. Bartłomiej Arciszewski – Zastępca Kierownika
ocebar@ug.edu.pl 
– badania ichtiologiczne
– praktyki zawodowe

dr inż. Maciej Kwiatkowski
maciej.kwiatkowski@ug.edu.pl 
– systemy basenów i akwariów
hodowlanych
– badania ichtiologiczne
Uwaga: dłuższa nieobecność pracownika

mgr Radomił Koza
ocerk@ug.edu.pl 
– hydroakustyka i telemetria

dr Michał Skóra
michal.skora@ug.edu.pl 
– biologia i ekologia ryb
– badania ichtiologiczne
Uwaga: dłuższa nieobecność pracownika

mgr Michał Podgórski
michal.podgorski@ug.edu.pl 
– wideomonitoring chronionych siedlisk
– administracja stron internetowych


Dział administracyjny:

mgr Alicja Makowska – Kierownik Zespołu Obiektów Hel
oceam@ug.edu.pl
– administracja obiektów
– sekretariat
– rezerwacja miejsc noclegowych


Dział edukacji szkolnej – “Błękitna Szkoła”

mgr Monika Selin – Koordynator Błękitnej Szkoły
monika.selin@ug.edu.pl
– zajęcia edukacyjne
– rejestracja zgłoszeń grup na zajęcia

mgr Mikołaj Koss
mikolaj.koss@ug.edu.pl
-zajęcia edukacyjne
– rejestracja zgłoszeń grup na zajęcia

mgr Justyna Kąpa
j.kapa@ug.edu.pl
– zajęcia edukacyjne
– rejestracja zgłoszeń grup na zajęcia

mgr Wojciech Górski
ocewgo@ug.edu.pl
– zajęcia edukacyjne w tym wyjazdowe
– koordynacja projektu z WWF Polska [1]


Dział obsługi ruchu turystycznego w fokarium

mgr inż. Agata Jargieło
oceaj@ug.edu.pl
– koordynacja ruchu turystycznego w fokarium
Uwaga: dłuższa nieobecność pracownika

Marta Próchniak
marta.prochniak@ug.edu.pl
– koordynacja ruchu turystycznego w fokarium

Jarosław Jankowski
jarosław.jankowski@ug.edu.pl
– koordynacja ruchu turystycznego w obiekcie Dom Morświna, opieka nad budynkiem


Dział hodowli i rehabilitacji fok
seal_care@ug.edu.pl

mgr inż. Wioleta Miętkiewicz – Koordynator zespołu opiekunów fok
ocewsw@ug.edu.pl
– opieka i trening medyczny fok
– koordynacja rehabilitacji fok

mgr inż. Paulina Bednarek
paulina.bednarek@ug.edu.pl
– opieka i trening medyczny fok
– koordynacja wolontariatu poza sezonem letnim (październik – maj)

mgr Natalia Makałowska – Kur
ocenm@ug.edu.pl
– opieka i trening medyczny fok

inż. Jerzy Marks
jerzy.marks@ug.edu.pl
– opieka i trening medyczny fok

lek. wet. Paulina Rosadzińska
– opieka i trening medyczny fok,
– leczenie i rehabilitacja fok

Martyna Lenarczyk
– opieka i trening medyczny fok[1] Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”