Hala seminaryjno – konferencyjna to kolejny z obiektów Błękitnej Wioski wchodzący w skład infrastruktury Stacji Morskiej, którego inicjatorem był prof. Krzysztof E. Skóra.

W obiekcie, oprócz sali seminaryjnej mogącej pomieścić 100 osób, znajduje się również sala dydaktyczno – laboratoryjna, wyposażona w specjalistyczne stoły do analiz materiału biologicznego. Budynek posiada systemy automatycznego sterowania i audiowizualne środki przekazu. Hala to uzupełnienie zaplecza dla edukacji akademickiej i „Błękitnej Szkoły”, projektu edukacyjnego, prowadzonego w Stacji Morskiej od 2000 roku. Standardy nowoczesnej edukacji i coraz większa liczba chętnych na zajęcia sprawiły, że obecna infrastruktura edukacyjna stała się niewystarczająca. Hala będzie także wynajmowana podmiotom zewnętrznym, np. do organizacji i prowadzenia konferencji naukowych.

Budynek ma spełniać funkcje nie tylko edukacyjne i badawcze, ale również pro-turystyczne. Przeszklona elewacja umożliwia bowiem turystom i spacerowiczom przyglądanie się z zewnątrz zajęciom prowadzonym w laboratorium. Unikatową atrakcją jest eksponowany wewnątrz i widoczny od strony Zatoki Puckiej, podwieszony pod sufitem hali szkielet wala butelkonosego.

Specjalne wieczorne doświetlenie umożliwia oglądanie eksponatu również nocą. Projekt został w głównej mierze sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, część kosztów pokrył Uniwersytet Gdański. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2015r.

Samo planowanie inwestycji miało miejsce dużo wcześniej – już w roku 2005 przy wsparciu władz miasta, kiedy to część terenów w Helu, będących obecnie własnością Uniwersytetu Gdańskiego, została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na mocy uchwały Rady Miasta Helu.

Hala dostępna jest dla podmiotów zewnętrznych. Zgodnie załącznikiem nr 2 do zarządzenia Rektora nr 13/R/11 za korzystanie z obiektu użytkownikom z poza Uniwersytetu Gdańskiego obowiązują opłaty w następujących stawkach:

Przy wynajmie pomieszczeń w obiektach:

  • sala do 80 miejsc – 60,00 zł netto/1h
  • sala do 100 miejsc – 80,00 zł netto/1h

Przy wypożyczeniu sprzętu multimedialnego:

  • rzutnik lub wideoprojektor – 100 zł netto/1h, 600 zł netto/1dzień
  • komputer – 50 zł netto/1 h, 300 zł netto/1dzień
  • obsługa techniczna – 24 zł netto/1h