Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu organizuje praktyki dla pełnoletnich uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych.
Osoby zainteresowane powinny:

  1. zapoznać się z „Zasadami organizacji praktyk zawodowych w Stacji Morskiej IO UG”, przemyśleć je i po akceptacji wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy,
  2. w porozumieniu z opiekunem praktyk macierzystej szkoły / uczelni przesłać do Stacji Morskiej formularz zgłoszeniowy.
  3. po otrzymaniu zgody ze Stacji Morskiej i ostatecznym ustaleniu terminu praktyki przesłać skierowanie i umowę o organizację praktyki wystawione przez szkołę / uczelnię macierzystą,
  4. w ustalonym terminie przyjechać do Helu.

Uwaga! Praca w ośrodku hodowli i rehabilitacji fok (fokarium) odbywa się na zasadzie wolontariatu – szczegóły tutaj.

Pytania w sprawie praktyk:
mgr inż. Bartłomiej Arciszewski

tel. 58-675-08-36

e-mail: ocebar@ug.edu.pl

Adres do korespondencji:

Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry
Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Morska 2, 84-150 Hel
z dopiskiem „Praktyka”