Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu oraz Sekretariat ASCOBANS[1] serdecznie dziękują wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie na projekt świąteczno-noworocznej kartki pocztowej.

Komisja wyłaniająca zwycięzców w kategoriach od 18 lat i poniżej pełnoletności, zdecydowała o przeprowadzeniu bezpośredniego głosowania na najlepsze projekty. W każdej z kategorii wyłoniono 2 najlepsze prace. Prezentujemy je poniżej.

Kategoria 18+:

I miejsce – Wioleta Rasmus
II miejsce – Magdalena Praxmajer

Kategoria Junior:

I miejsce – Paulina Wybraniec
II miejsce – Sonia Wierzejska

Zwycięzcy otrzymają zestawy upominkowe od sekretariatu ASCOBANS i Stacji Morskiej. W kolejnej wiadomości opublikujemy także projekty, którym przyznano wyróżnienia, a także wszystkie nadesłane prace osób, które zgłosiły się do udziału w konkursie.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.


[1] Porozumienie o Ochronie Małych Waleni Bałtyku, Północno-Wschodniego Atlantyku, Morza Irlandzkiego i Morza Północnego (ASCOBANS) podpisane przez większość rządów państw nadbałtyckich