14 kwietnia br. w Warszawie odbyła się ósma edycja Dnia Informacyjnego LIFE +, europejskiego mechanizmu finansowego. Konferencja była zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od 2008 roku pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich wnioskodawców proponując nowatorski i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów. W trakcie konferencji przedstawione zostały założenia programu LIFE na lata 2014-2020 oraz jego współfinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencji informacyjnej towarzyszyła część ekspozycyjna. Była to okazja do wymiany doświadczeń z beneficjentami LIFE +, a także prezentacji działań oraz wyników realizowanych projektów.

Wśród wystawców obecna była także reprezentacja Stacji Morskiej IOUG – realizatora i koordynatora projektu SAMBAH (Static Acoustic of Baltic Harbour Porpoises – Statyczny Monitoring Akustyczny Bałtyckich Morświnów) w Polsce. Zaprezentowano ideę przedsięwzięcia i przedstawiono wyniki uzyskane podczas 2 letniego okresu monitoringu. Każdy mógł zapoznać się ze szczegółowymi mapami sezonowego rozmieszczenia morświnów w Bałtyku.

Podczas ,,Dnia Informacyjnego LIFE +”, wyraźnie dało się zauważyć że duża część działań projektowych realizowanych w ramach tego mechanizmu finansowego dotyczy aspektów ochrony i badań środowiska wodnego. Fakt ten bardzo cieszy, biorąc pod uwagę że zdecydowana większość wód w Polsce, jest przynajmniej pośrednio połączona z Bałtykiem. Jest więc nadzieja na wzrost jakości środowiska naturalnego naszego morza i życia jego mieszkańców.

Aktualnie Stacja Morska IOUG w ramach mechanizmu finansowego LIFE + bierze udział w realizacji projektu BIAS (więcej informacji na: http://hel.ug.edu.pl/BIAS_LIFE/bias_opis_projektu.htm).