W dniu 09.09.2012 do Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG ok. godziny 10-tej rano dotarła wiadomość o znalezieniu na plaży pomiędzy miejscowościami Dąbki – Dąbkowice zwłok morświna. Wiadomość ta pochodziła od Bosmana portu w Darłowie, który wcześniej został poinformowany o całym zdarzeniu przez turystę.

O całej sprawie zostali zawiadomieni również wolontariusze WWF, którzy oznaczyli i zabezpieczyli znalezisko oraz czuwali przy nim do czasu przyjazdu samochodu Stacji Morskiej. Stan zwłok wskazywał na zaawansowany stopień rozkładu tkanek. Ciało zostało przewiezione do Helskiej placówki, gdzie będzie poddane dalszym badaniom i analizom.

Ciało morświna wyrzucone przez morskie fale na plażę

Należy wspomnieć że jest to pierwszy martwy morświn udokumentowany w tym roku w granicach polskiego wybrzeża.

Bałtycka populacja morświnów ma status krytycznie zagrożonej, wymagającej czynnej ochrony. Opracowano już wstępne założenia planu ochrony tego gatunku [kliknij]. Każdy z nas poprzez udział w internetowej ankiecie [kliknij] może przekazywać naukowcom własne sugestie i tym samym przyczynić się do ochrony tych jedynych stale zasiedlających Morze Bałtyckie waleni.

Stacja Morska Instytutu Oceanografii dziękuje za przekazane informacje i prosi o każdorazowe zgłaszanie faktu zaobserwowania żywych, bądź znalezienia martwych morświnów pod całodobowym, alarmowym numerem telefonu: 601 889 940. Jeśli to możliwe prosimy również o dokonanie dokumentacji fotograficznej lub filmowej i przesłanie jej na adres e-mail: sekhel@univ.gda.pl.

 

Tekst: Michał Bała
Foto: Sebastian Barszczewski